Semantisch model statische verkeersborden – publieke werkgroepsessie 2

INSCHRIJVEN

Semantisch model statische verkeersborden – publieke werkgroepsessie 2

Vrijdag, 21 September 2018
10:00 - 12:00
Herman Teirlinckgebouw Brussel
Informatie Vlaanderen verwerkt de persoonsgegevens die je op dit formulier vermeldt in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie met betrekking tot het doel en de wijze waarop wij deze persoonsgegevens verwerken, vind je terug in de privacyverklaring die je kan raadplegen via onderstaande link of kan opvragen via het e-mailadres aiv.dpo@kb.vlaanderen.be. Voor verdere vragen of om je rechten uit te oefenen kun je ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Informatie Vlaanderen via het mailadres aiv.dpo@kb.vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we je gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit.