European panel discussion on safe and innovative ways of sharing personal data

PROGRAM

European panel discussion on safe and innovative ways of sharing personal data

Thursday, 22 September 2022
11:15 - 12:05
Flanders Expo
Warning

Event_Deadlinepassed

Loading
Digitaal Vlaanderen verwerkt de persoonsgegevens die je op dit formulier vermeldt in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie met betrekking tot het doel en de wijze waarop wij deze persoonsgegevens verwerken, vind je terug in de privacyverklaring die je kan raadplegen via onderstaande link of kan opvragen via het e-mailadres privacy.digitaal@vlaanderen.be. Voor verdere vragen of om je rechten uit te oefenen kun je ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Digitaal Vlaanderen via het mailadres privacy.digitaal@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we je gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de Vlaamse Toezichtcommissie.